PALVELUT

Valmennukset räätälöidään aina asiakkaan tarpeen mukaan. Etukäteen taustoitetaan tilanne, jotta voidaan nähdä millaisia vaihtoehtoja meillä on edetä valmennuksellisesti. Onko tarkoituksenmukaista painottaa työnohjausta, coachingia, fasilitointia, mentorointia tai jotain muuta osa-aluetta. Valmennuksen kesto ja sisältö neuvotellaan asiakkaan kanssa yhdessä. Minulle sinun sekä yhteisösi hyvinvointi ja kehittyminen ovat sydämen asioita. En siis tahdo koskaan olla välinpitämätön teidän tarpeillenne, vaan olen palvelemassa ja antamassa osaamiseni teidän hyödyksenne.

Työnohjaus

Yksilötyönohjaukset

Ryhmätyönohjaukset

Yksilövalmennus

Niin lyhyet kuin pitkät yksilöprosessit

Yhteisön rakentaminen ja kehittäminen

Ratkaisukeskeinen valmennus yhteisöjen ja tiimien kehittämiseen. 

Strategiaprosessi

Mission, vision, strategian ja arvojen luominen tai päivitys ja soveltaminen arjen työkaluksi organisaatioon.

Esimies / johtoryhmävalmennus

Voimavaroja esimiestyöskentelyyn ja valmentavaan johtamistapaan. 

Juontaminen, fasilitointi

Onnistunut live tapahtuma, talk show, juhla tai seminaari. Lämpöä, lempeyttä, skarppeja oivalluksia ja vankkaa tilanteen hallintaa.

VALMENNUSTEN SISÄLTÖJÄ

Esimerkkejä valmennusten sisällöistä. Kun kuulen tarpeenne, voimme räätälöidä juuri teille sopivan kokonaisuuden. 

YHTEISÖN RAKENTAMINEN & KEHITTÄMINEN

Onko tarpeenne yhteisöllisyyden synnyttäminen tai kehittäminen tiimiin, työyhteisöön, seurakuntaan tai muuhun joukkoon? Koska mikään joukko ei ole sama, muokataan valmennus vastaamaan juuri teidän tarpeitanne ja ympäristöänne. Apunamme on hyvin käytännölliset työkalut, joiden kautta yhteisö pääsee myöhemmin seuraamaan kehittymistään kohti itse asettamiaan tavoitteita. 

ORGANISAATION VISIO JA STRATEGIAPROSESSI

Onko organisaatiosi visio ja strategia puutteellinen, vanhentunut vai puuttuuko se kokonaan? Mikä on se tulevaisuudenkuva, jossa haluatte olla kolmen vuoden kuluttua? Joskus sisältä päin on hankala nähdä asioita kirkkaasti. Tähän tarpeeseen kudottava prosessi on juuri teidän näköisenne ja tuottaa juuri teitä tyydyttävän lopputuloksen. 

PALAVERIEN RATKAISUKESKEINEN FASILITOINTI

Tuntuuko, että palaverit on yhtä tyhjän kanssa? Muutama puhuu ja toiset kuuntelee, tai yksi puhuu, muttei kukaan kuuntele. Fasilitoidun palaverin jälkeen jokainen tuntee tulleensa kuulluksi ja päätökset on saatu tehtyä yhteisvoimin. Ei enää hukkaan heitettyä aikaa ja vaivaa!

YKSILÖMENTOROINTI

Niin lyhyt- kuin pitkäkestoiset prosessit.

ESIMIES / JOHTORYHMÄVALMENNUS

Valmennuksessa perehdytään valmentavaan johtamistapaan ja löydetään tuoreita voimavaroja esimiestyöskentelyyn. Valmennettava löytää käytännön välineitä ja toimintatapoja oman organisaationsa johtamiskulttuurin kehittämiseksi. Valmennuksessa opitaan ymmärtämään vuorovaikutustaitojen ja dialogiosaamisen merkitystä, niin arkijohtamisessa kuin ongelmatilanteiden ilmaantuessa, sekä opitaan näitä kykyjä käytännössä. Valmennus auttaa esimiestä löytämään oman tapansa huolehtia jatkuvasta kehittymisestään johtajana.

RATKAISUKESKEINEN VALMENNUSPÄIVÄ

Mikä mahtaa olla juuri teidän haasteenne? Toimintaympäristön muutos, ristiriitatilanne, toiminnan pysähtyneisyys, riittämättömät resurssit, hajanainen tiimi? Räätälöidään yhdessä juuri teidän tarpeisiinne sopiva, innostava, tavoitteellinen ja käytäntöön menevä valmennus.

LYHYET VALMENNUKSET

Esimerkkiteemoja: Työntekijän identiteetti muuttuvassa toimintaympäristössä. Tiimityön perusteet ja kehittäminen. Kohti valmentavaa johtajuutta. Palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Mikä on seurakunta ja sen tarkoitus? Seurakunnan kolme suuntaa: ylös, sisään ja ulos. Pienryhmät.